Ettevõtete likvideerimine on äritegevuse oluline etapp ning professionaalne abi selles protsessis võib märkimisväärselt hõlbustada selle lõpetamist.

Siin on mõned teenused, mis võivad hõlmata ettevõtete likvideerimise abistamist:

1. Finants- ja varade analüüs:
- Ettevõtte finantsolukorra ja võlgade määra kindlakstegemiseks finantsanalüüsi läbiviimine. See võib hõlmata ettevõtte varade ja kohustuste hindamist.

2. Likvideerimiskava väljatöötamine:
- Likvideerimisstrateegia koostamine, mis hõlmab varade jaotamist, vara müüki ja võlgade kustutamist. Kava peab vastama seadusandlusele ja arvestama kõigi huvitatud poolte huvidega.

3. Dokumentatsiooni ettevalmistamine likvideerimiseks:
- Vajalike õigusprotseduuride juhtimine ja dokumentide ettevalmistamine ettevõtte tegevuse lõpetamiseks. See võib hõlmata likvideerimisotsust, likvideerimisavaldusi, kokkuleppeid võlausaldajatega ja muid dokumente.

4. Varade realiseerimise protseduur:
- Abi ettevõtte vara realiseerimise protsessis, sealhulgas vara müügil, võlgade tasumisel ja vahendite jaotamisel osalistele.

5. Töö kreditorite ja kohustustega:
- Läbirääkimised võlausaldajatega, võlgade tasumine, maksetingimuste või kohustuste restruktureerimise lepingute sõlmimine.

6. Seaduste järgimine:
- Veendumine, et likvideerimisprotseduur vastab kõikidele juriidilistele nõuetele ja normidele selles jurisdiktsioonis.

7. Maksukohustuste lõpetamine:
- Abi ettevõtte maksukohustuste lõpetamisel enne likvideerimist, sealhulgas maksudeklaratsioonide esitamisel ja maksude tasumisel.

8. Õigusliku isiku lõpetamine:
- Menetluste järgimine ettevõtte õigusliku isiku lõpetamisel, sealhulgas arvete sulgemine ja vajalike lubade saamine reguleerivatest asutustest.

Professionaalne toetus ettevõtte likvideerimisel võib säästa aega, vähendada riske ja tagada õigusliku isiku tegevuse sujuva lõpetamise.

TASUTA KONSULTATSIOON