Avangard LAW OÜ

Registrikood: 16637745

KMKR: EE102525739

CoopPank:  EE924204278626996601 

Aadress: Peterburi tee 81 Tallinn Harjumaa 13816

Telefonid: +372 53355555

E-mail: info@avangardlaw.ee

Imprindi info: Tegevus ja Vastutuspiirangud

See imprindi info kehtib järgmiste veebisaitide ja sotsiaalprofiilide kohta, mis on seotud Avangard LAW OÜ-ga:

Veebisaidi Kasutustingimused

Iga kord, kui te külastate seda veebisaiti, nõustute järgmiste tingimustega. Seetõttu soovitame teil neid hoolikalt lugeda enne kasutamist.

Vastutuse Piiramine

Hoolimata veebisaidi materjalide hoolikast ja tähelepanelikust koostamisest ei saa omanik garanteerida kogu veebisaidi sisalduva teabe täpsust, täielikkust ja ajakohasust. Omanik ei vastuta mistahes tagajärgede eest, mis võivad tekkida selle teabe kasutamisel. Veebisaidi materjalid väljendavad nende autorite seisukohti ja ei pruugi tingimata kattuda omaniku seisukohaga. Veebisaidi materjalide kasutamine toimub teie enda vastutusel ja see ei loo lepingulisi suhteid teie ja omaniku vahel.

Viited Kolmandate Osapoolte Materjalidele

Veebisait sisaldab linke teistele veebisaitidele („välised lingid“), mis on kolmandate osapoolte kontrolli all. Omanik on veendunud, et välised lingid ei riku seadust nende paigutamise ajal. Omanikul ei ole kontrolli väliste linkide lehtede praeguse ja tulevase kujunduse ning sisu üle ja ta ei vastuta nende sisu eest. Omanik eemaldab välised lingid, kui tal on teavet seaduste rikkumiste kohta nendel linkidel.

Isikuandmete Kaitse

Enne kui jätkate meie veebisaidi kasutamist, soovitame teil tutvuda meie Isikuandmete töötlemise poliitikaga. See aitab teil mõista meie praktikat paremini.

Autoriõigused ja Seotud Õigused

Veebisaidil avaldatud materjalid, sealhulgas tekstid, fotod, heli- ja videomaterjalid, graafilised pildid, muusika ja heliteosed ning kaubamärgid, on kaitstud autorite ja nendega seotud õigustega. Materjalide kopeerimine, levitamine, edastamine kolmandatele isikutele, avaldamine või muu kasutamine ärilistel eesmärkidel ilma õiguste valdaja kirjaliku nõusolekuta on keelatud. Materjalid võivad olla kasutatud isiklikul, mitteärilisel ja mittekaubanduslikul eesmärgil.

Fotode autorite andmed on saadaval päringu korral.

Kommentaarid ja Tagasiside

Külastajad võivad avaldada materjale, eeldusel et need ei ole solvavad, ebaseaduslikud, laimavad, ähvardavad, rikuvad intellektuaalomandi õigusi, eraelu puutumatust ega kahjusta kolmandate osapoolte huve muul viisil. Jätame endale õiguse eemaldada või muuta sisu oma äranägemise järgi. Materjale avaldades annate meile õiguse levitada seda kogu maailmas mistahes massimeedia kaudu.

Kasutaja Konto

Kui teil on veebisaidi kasutajakonto, vastutate täielikult oma kasutajateabe (kasutajanimi ja parool) konf