Meie tegevus on suunatud väliskohtuvälisele võlgade sissenõudmisele, millele viidatakse ka kui inkassoprotsess. Antud efektiivne meetod kohustuste sissenõudmiseks võimaldab meie klientidel saavutada tulemusi ilma kohtusse pöördumata, mis säästab aega ja ressursse.

Teie eestikeelne tekst on üldiselt hästi koostatud ja arusaadav. Siiski teen mõned väikesed keelelised kohandused, et tekst kõlaks loomulikumalt:

Meie tegevuste ajakava kohtuvälises võlgade sissenõudmises hõlmab järgmist:

1. Kirjalik teavitamine: Alustame protsessi võlausaldaja poolt võlgnikule suunatud kirjaliku teatega, kus selgitatakse võlasummat, nõude alust, maksetähtaegu ja võimalikke tagajärgi lepingujärgse kohustuse täitmata jätmise korral.

2. Läbirääkimised ja kokkulepe: Meie meeskond püüdleb kokkuleppe poole võlasumma, maksegraafiku ja muude kokkulepete osas.

3. Maksekokkuleppe või inkasso leping: Kokkuleppe saavutamisel vormistame kirjaliku lepingu võla tasumise või võla üleandmise kohta inkassoprotsessi.

4. Dokumentide vormistamine: Meie kvalifitseeritud meeskond hoolitseb vajalike dokumentide korrektse vormistamise eest, mis kinnitavad kokkulepet ja inkassoprotsessi seaduslikkust.

5. Teavitamine kolmandale osapoolele: Inkassoprotsessi käivitudes teavitame kolmandat osapoolt, olgu selleks siis professionaalne inkassaator, pank või mõni muu ametlik organisatsioon.

6. Võla sissenõudmine: Tagame professionaalse käsitluse, hõlmates meeldetuletusi, teavitusi, kontode blokeerimist ja muid vajalikke meetmeid.

Tuleb märkida, et protsess võib pisut erineda sõltuvalt jurisdiktsioonist ja võla iseloomust. Meie meeskond on valmis pakkuma teile professionaalset nõustamist ja tuge, tagades eduka võlgade sissenõudmise. Avangard LAW-ga on teie huvid usaldusväärse kaitse all!

TASUTA KONSULTATSIOON