Järelevalimised 2024: Tööohutuse ja tervisekaitse tugevdamine töökohtadel

Sel aastal tegi Tööinspektsioon olulise otsuse – avaldada oma 2024. aasta järelevalveplaan, eesmärgiga suunata tööandjate tähelepanu tööohutuse ja tervisekaitse küsimustele töökohal. See on oluline tegur ettevõtete eduka ja produktiivse toimimise jaoks.

Tööinspektsioon astub kindlalt sammu töötingimuste tagamiseks, mõistes, et see on efektiivse äritegevuse lahutamatu osa. Avaldatud järelevalveprotseduuride loetelu annab igale tööandjale ainulaadse võimaluse hoolikalt analüüsida oma tööprotsesse.

Järelevalve põhiaspektid hõlmavad tööohutuse hindamist töökeskkonnas, riskide kaasajastamist ja nende tagajärgede analüüsi. Samuti antakse tööandjatele võimalus üle vaadata oma riskianalüüsid, veendumaks nende vastavuses praegusele olukorrale.

Interaktiivsed võimalused on kättesaadavad Tööinspektsiooni veebisaidi eneseabifunktsiooni kaudu, kus tööandjad saavad lihtsalt esitada oma andmeid ja saada tagasisidet tööohutuse standardite järgimise kohta.

See Tööinspektsiooni samm rõhutab tähelepanu pööramise tähtsust tööohutusele ja tervisekaitsele. Turvalised ja tervislikud töötingimused on eduka äritegevuse ja rahulolevate töötajate võti. Tööinspektsioon kutsuks kõiki tööandjaid ühinema selle algatusega, muutes oma töökohad veelgi turvalisemaks kõigile.

2024. aastasse planeeritud kontrollitavate ettevõtete nimekirja leiab siit:

Järelevalve valim 2024.xlsx | 142.72 KB | xlsx

https://www.ti.ee/media/1171/download

Lisa kommentaar