Ülevaade ja lepingute analüüs on oluline etapp äritegevuse õiguslike aspektide juhtimisel, suunatud riskide tuvastamisele, kohustuste kindlaksmääramisele ja nende tõhusale haldamisele. Siin on mõned sammud, mis võivad sisalduda lepingute ülevaatuse ja analüüsi teenustes:

1. Teabe kogumine:
- Olemasolevate lepingute kogumine: Kõikide ettevõtte poolt klientide, partnerite, tarnijate ja teiste osapooltega sõlmitud kehtivate lepingute kogumine.

2. Lepingutingimuste põhjalik analüüs:
- Õigusdokumentide analüüs: Õigusdokumentatsiooni, sealhulgas lepingute, kokkulepete ja muude õiguslikult oluliste dokumentide analüüs.
- Riskide ja kohustuste tuvastamine: Potentsiaalsete riskide ja kohustuste kindlaksmääramine, mis on seotud iga lepinguga.

3. Seaduste järgimise hindamine:
- Seaduste nõuete järgimine: Iga lepingu kontrollimine vastavuse suhtes kohalikele ja rahvusvahelistele seaduslikele nõuetele.

4. Peamiste sätete tuvastamine ja analüüs:
- Peamiste tingimuste tuvastamine: Oluliste tingimuste esiletõstmine, mis võivad oluliselt mõjutada äritegevust.

5. Riskide ja võimalike tagajärgede hindamine:
- Riskide hindamine: Potentsiaalsete negatiivsete stsenaariumide ja iga tuvastatud riskiga seotud tagajärgede analüüs.

6. Riskide juhtimise strateegiate väljatöötamine:
- Lahenduste ja soovituste esitamine: Riskijuhtimise strateegiate pakkumine, sealhulgas soovitused olemasolevate lepingute korrigeerimiseks.

7. Dokumentatsiooni värskendamine:
- Kohanemine uute nõuetega: Muudatuste tegemine lepingutesse, võttes arvesse muudatusi seadusandluses või äriprotsessides.

8. Aruannete ja dokumendihalduse ettevalmistamine:
- Aruannete koostamine: Põhjalike aruannete koostamine, mis sisaldavad iga lepingu analüüsi, soovitusi ja tegevuskavasid.

9. Nõustamine ja koolitus:
- Töötajate nõustamine: Töötajatele nõustamise pakkumine lepinguanalüüsi ja riskijuhtimise küsimustes.
- Töötajate koolitamine: Töötajate koolitamine lepingutega töötamisel riskide juhtimise põhimõtetes.

Sellise lepingute ülevaatuse ja analüüsi eesmärk on tagada läbipaistvus, riskide juhtimine ja seaduslikkuse tagamine ettevõtte tehingutes ja lepingulistes suhetes.