Mis on OSS ja IOSS ning milles seisneb erinevus?

Kui tegelete elektroonilise kaubandusega Euroopa Liidus, siis varem või hiljem puutute kokku mõistetega OSS (ONE STOP SHOP) ja IOSS (IMPORT ONE STOP SHOP). Käibemaksuga seotud maksuriskide vältimiseks on oluline mõista nende olemust ja erinevusi.

OSS on eriline maksustamiskord teenuste või kaupade suhtes, mida müüte oma veebisaidi või turuplatsi kaudu (näiteks Amazon, Etsy) peamiselt ELi füüsilistele isikutele. See kord kehtib kaupade müümisel ELi lõpptarbijatele või ettevõtetele ilma Euroopa käibemaksu numbrita mõne ELi riigi laos.

Oluline on märkida, et OSS-i kord ei kohaldu, kui kaup müüakse ELi laost samas riigis, kus ladu asub. See tähendab, et kui lao asukoht on Saksamaal ja lõpptarbija on samuti Saksamaal, peate saama käibemaksunumbri Saksamaal ja esitama deklaratsioone Saksamaa maksuametile.

IOSS-i (IMPORT ONE STOP SHOP) korraga on seotud eriline maksustamiskord kaupade suhtes, mis imporditakse ELi piiridest väljastpoolt otse lõpptarbijale, mööda ELi lao. Tavaliselt maksab käibemaksu selle kauba eest lõpptarbija, kes deklareerib kauba ja maksab maksud. Siiski on olemas IOSS-i kord, mis nihutab selle kohustuse teie peale, hõlbustades protsessi.

OSS-i ja IOSS-i erinevus seisneb selles, kuidas kaup jõuab lõpptarbijani. OSS-i kord kehtib, kui kaup jõuab kõigepealt ELi laole ja seejärel saadetakse lõpptarbijale. IOSS-i korral saadetakse kaup otse lõpptarbijale ELi piiridest väljastpoolt, mööda laost.

IOSS-i korra kasutamisel, eriti dropshipping'i korral, on oluline tagada, et kaup, mida teie tarnijalt ostsite (näiteks Aliexpress) ja mis saadetakse otse lõpptarbijale, ei oleks Euroopa käibemaksuga maksustatud. Vastasel juhul võib tekkida topeltnaoloogia olukord.

Ülevaade uutest käibemaksu maksustamise omadustest, mis jõustuvad alates 01.07.2021.

Alates 1. juulist 2021. aastast hakkavad kehtima muudatused Euroopa Liidu käibemaksu reeglites, mille kohaselt luuakse kaks uut käibemaksu maksustamise omadust - nn OSS-i omadus ehk käibemaksu maksustamise omadus teenuste osutamisel, rahvusvahelises kaugmüügis ja internetikaubanduses ning IOSS-i omadus ehk kaugmüügi omadus imporditavatele kaupadele, mis pärinevad ELi mittekuuluvast riigist.

Ülevaade uutest käibemaksu maksustamise omadustest, mis jõustuvad alates 01.07.2021.

Alates 1. juulist 2021. aastast hakkavad kehtima muudatused Euroopa Liidu käibemaksu reeglites, mille kohaselt luuakse kaks uut käibemaksu maksustamise omadust - nn OSS-i omadus ehk käibemaksu maksustamise omadus teenuste osutamisel, rahvusvahelises kaugmüügis ja internetikaubanduses ning IOSS-i omadus ehk kaugmüügi omadus imporditavatele kaupadele, mis pärinevad ELi mittekuuluvast riigist.

Põhimõtteliselt võimaldavad need omadused deklareerida käibemaksu kogu ühtse majandusruumi ulatuses riikidevahelistes B2C müükides (müük ettevõtjalt lõpptarbijale) ühe deklaratsiooni alusel ja tasuda kogu see käibemaks ettevõtja asukohariigis, ilma et oleks vaja registreeruda käibemaksukohustuslasena tarbijate elukohariikides.

OSS-i omaduse ja IOSS-i omaduse kasutamine on vabatahtlik. Kui kaupmees ei soovi neid omadusi kasutada, peab ta registreeruma käibemaksukohustuslasena nendes riikides, kus tema kaupade või teenuste lõpptarbijad asuvad. Samuti on endiselt võimalik imporditud kaupade tollivormistamine ilma IOSS-i omadust kasutamata.

Taotlusi mõlema omaduse kasutamiseks sai hakata esitama alates 1. aprillist 2021. Ettevõtja registreeritakse valitud omaduse kohaselt alates 1. juulist 2021.

OSS-i omadus
OSS-i omaduse korral on tegemist nn MOSS-i omaduse laiendamisega (mini One Stop Shop, MOSS, mis käsitleb käibemaksu maksustamist teiste riikide mitte-residentidele osutatavate digitaalsete teenuste puhul) teistele teenustele, mille käive tekib teises riigis, samuti riikidevahelise kaugmüügi ja mõnel juhul internetikaubanduse (nt veebipood) kaudu müüdavate toodete puhul.

Seda

omadust kasutades hõlbustatakse käibemaksu maksmise kohustuse täitmist teises riigis. Ettevõtja, kes valib selle omaduse kasutamise, deklareerib käibe, mis tekib teises riigis, ja maksab käibemaksu Eesti maksuhaldurile.

OSS-i omadus hõlmab teenuseid, mis osutatakse mitte-elukohariigis asuvale mitte-residendile, kelle käive tekib teenuse saaja elukohariigis, nagu näiteks kinnisvara (ehitus, hindamine), kultuuri-, kunsti-, spordi-, haridus- või meelelahutusteenused (etendused, kontserdid, näitused), sõidukite rentimise teenused jne (käibemaksuseaduse § 10 lg 4).

Samuti võib seda omadust rakendada toodete müümisel Eestis asuvasse internetipoodi, mis tarnitakse otse mitte-ELi riigist pärit lõpptarbijale, kellel puudub püsiv esindus mõnes ELi riigis.

Muudatusega tühistatakse praegused piirangud, mis kehtivad hetkel ELi riikides riikidevahelise kaugmüügi suhtes, ja kehtestatakse ühtne piirmäär 10 000 eurot, mida kohaldatakse kõigis ELi riikides müüdavatele toodetele.

Lisa kommentaar