Tarbija õigus lepingust taganeda

Lugupeetud tarbijad,

Teil on õigus taganeda käesolevast lepingust neljateistkümne kalendripäeva jooksul ilma vajaduseta oma otsust põhjendada. Taganemise tähtaeg lepingust on neljateistkümne päeva jooksul lepingu sõlmimisest, kuid mitte hiljem kui teenuse osutamise faktiline hetk vastavalt lepingule.

Lepingu taganemise otsustamisel peab tarbija hüvitama teenusepakkuja poolt lepingu täitmiseks tehtud kulud. Dokumentide ja muu materjali tagastamise kulud, mis on saadetud teenusepakkujale, kannab tarbija.

Oma õigusest lepingust taganeda teavitamiseks peab tarbija esitama selge avalduse. See avaldus võib olla saadetud posti, faksi või e-posti teel. Teie mugavuse huvides võite kasutada kaasasolevat "Raha tagasivõtmise avalduse" vormi. Pärast teie taganemise avalduse saamist saadame teile kinnituse e-posti teel. Tähtaja järgimiseks piisab taganemisavalduse esitamisest enne määratud perioodi lõppu.

Avangard LAW OÜ

Juriidiline aadress: Peterburi tee 81, Tallinn

E-post: info@avangardlaw.ee

Telefon: +(372) 53355555

Taganemise Tagajärjed

Kui klient otsustab lepingust taganeda, tagastab teenusepakkuja saadud rahalised vahendid, välja arvatud lepingu täitmiseks tehtud kulud, kohe pärast "Raha tagasivõtmise avalduse" saamist. Rahvusvaheliste maksesüsteemide reeglite kohaselt võib raha tagastamine võtta aega kuni 21 (kakskümmend üks) tööpäeva.

Raha tagasimaksmiseks kasutame samu maksevahendeid, mida kasutasite algse tehingu korral, välja arvatud juhul, kui lepingu sõlmimisel ei ole kokku lepitud teisiti. Teavitame teid, et raha tagasimaksmise eest ei võeta teilt mingit tasu.

Raha Tagasivõtmise Avalduse Vorm

Saate alla laadida "Raha tagasivõtmise avalduse" vormi PDF-vormingus siit (vaatamiseks on vajalik Adobe Acrobat Reader) ning kasutada seda oma lepingust taganemise õiguse teostamiseks.

"Raha tagasivõtmise avalduse" vorm füüsilistele isikutele

"Raha tagasivõtmise avalduse" vorm juriidilistele isikutele

Täitke lihtsalt vorm ja saatke see meile posti, faksi või e-posti teel.