Fikseeritud igakuine tasu raamatupidamisteenuse eest lepitakse kokku tehingute mahtu ja tegevusvaldkonda arvesse võttes. Isikliku pakkumise saamiseks vajutage nuppu "Küsi pakkumist".

 • START

 • 20+km/kuu Aastatasu 216 eurot + käibemaks

 • Aastaraport
 • 6
  Tulu kontod
 • 6
  Kulude kontod
 • 30
  Pangamaksed
 • Töötajad
 • Deklaratsioonid
 • Mitmevaluutsus
 • 1
  Pangakonto
 • 24/7 nõustamine
 • BRONZE

 • 65+km/kuu Aastatasu 705 eurot + käibemaks

 • Aastaraport
 • 20
  Tulu kontod
 • 20
  Kulude kontod
 • 60
  Pangamaksed
 • 2
  Töötajad
 • KMD, TSD, VD, OSS
  Deklaratsioonid
 • Mitmevaluutsus
 • 2
  Pangakonto
 • 24/7 nõustamine
 • SILVER

 • 150+km/kuu Aastatasu 1650 eurot + käibemaks

 • Aastaraport
 • 60
  Tulu kontod
 • 60
  Kulude kontod
 • 180
  Pangamaksed
 • 3
  Töötajad
 • KMD, TSD, VD, OSS/IOSS
  Deklaratsioonid
 • Mitmevaluutsus
 • 4
  Pangakonto
 • 24/7 nõustamine
 • GOLD

 • al 600+km/kuu

 • Aastaraport
 • Piiranguteta
  Tulu kontod
 • Piiranguteta
  Kulude kontod
 • Piiranguteta
  Pangamaksed
 • 20
  Töötajad
 • KMD, TSD, VD, OSS/IOSS
  Deklaratsioonid
 • Mitmevaluutsus
 • 10
  Pangakonto
 • 24/7 nõustamine

 

Raamatupidamisteenused EUR Ühik
Ühenduse tasu* 21 tk
Bilansi- ja kasumiaruanne ettevõtte siseseks kasutamiseks püsikliendile TASUTA
Raamatupidamise konsultatsioon püsikliendile TASUTA
Raamatupidamise konsultatsioon mittepüsikliendile 70 tund
Raamatupidamisteenuse kirje hind ühes kuus 1-250 0,70 kirje
251-500 kirjet 0,7060 kirje
501-1000 kirjet 0,50 kirje
1000+ kirjet 0,40 kirje
Statistiliste aruannete koostamine 60 tund
Mikroettevõtte aastaaruanne 33 tk
Väikeettevõtte aastaaruanne al. 50 tk
Auditeeritav aastaaruanne al. 500 tk
Põhivara arvele võtmine 1 tk
Objektipõhine arvestus
Müügiarvete koostamine raamatupidaja poolt 5 tk
Müügiarvete koostamine kliendi poolt Merit Aktivas
Igakuiste deklaratsioonide koostamine ja esitamine MTA -le (MK, TSD, MOSS jt) 5 tk
Deklaratsioonide lisaread 2 rida
Deklaratsioonide lisad 5 tk
Töötasu ja töötasumaksude arvestus kuupalgalistel 5 töötaja
Puhkusetasu ja lõpparve 7 töötaja
Töövõimetuslehtede täitmine ja esitamine Haigekassale 6 töötaja
Haigustasude arvestus 7 töötaja
Välislähetuste (komandeeringute) arvestus 7 töötaja
Suhtlemine Maksuametiga kontrollimise või revideerimise ajal 30 tund
Kiirtöö (vahebilanss, kasumiaruanne või muud aruanded) 30 periood/tk
Dokumentide postitamine (ka saldokinnitused) 5 tk
Pangaülekannete tegemine kliendi arveldusarvelt (kuni 10 ülek. 5€, pärast 10.ndat 3€) 3-5 tk
Käibemaksukohustuslase avalduse esitamine Maksu ja Tolliametile 19 tk
Töötajatega seotud registreeringute tegemine Maksu- ja Tolliametis 13 tk
Paberivaba raamatupidamine 10 tk
Maksuametile ajatamise dokumendid 20 tk
Varasemalt tehtud raamatupidamise kontrollimine/parandamine 70 tund
Finantsnõustamine 90 tund
Eritööd Min. tasu 35€ 70
SimplBooks tarkvara andmete säilituse aastamaks* 35 aasta
*Teenuse maksumusele lisandub käibemaks 20%, alates 01.01.2024 22%.
*Paberivaba raamatupidamisteenuse ja hindadega tutvu siin.
Me jätame endale õiguse muuta teenuse hinda, kui mõni näitaja/parameeter kavandis muutub rohkem kui 10%.
Minimaalne igakuine makse on 20 eurot.

Ühenduse tasu*
Meie teenuste aktiveerimiseks on vajalik ühekordne liitumistasu 21 eurot, mis hõlmab endas:

 • juurdepääsu tarkvarale loomist;
 • algseadistuste konfigureerimist raamatupidamisprogrammides;
 • juhendite pakkumist elektroonilise tolli- ja maksuameti süsteemi kasutamiseks;
 • algsete jääkide sisestamist;
 • esmase teabe kogumist ja teie ettevõtte profiili ning tegevuste kirjeldamist.