Tagastamisõigus

Vastavalt tarbijatehingute seaduse § 56 lg 1 on Ostjal õigus kauba tagastamiseks 14 päeva jooksul pärast selle kättesaamist. Tagastamisõigust ei kohaldata juriidiliste isikute puhul.

Tagastatav kaup peab olema kasutamata, kahjustamata ja originaalpakendis. 14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud kaupa kasutada muul viisil kui vajalik, et kontrollida selle komplektsust, omadusi ja korrasolekut, sama, kui seda võib teha kauba testimisel tavalises poes. Kui kaupa on kasutatud muul eesmärgil kui selle kontrollimiseks, et tagada selle komplektsus, omadused ja korrasolek, või kui sellel on kasutamise või kulumise jäljed, on koreanna.ee-l õigus vähendada tagastatava summa suurust vastavalt kauba väärtuse vähenemisele või keelduda tagasimaksest kauba eest.

Kliendil tuleb saadetise vastu võttes kontrollida saadud kaupu. Kui pakendil on toote nimetus, mis ei vasta tellimusele, tuleb sellest viivitamatult teatada Koreannale, pakendit lahti tegemata, et mitte rikkuda turvakleebiseid. Sel juhul ei ole lubatud rikkuda pakendi turvakleebiseid. Kui pakend või turvakleebised on avatud, loetakse toode avatuks ja tagastamisele mittekuuluvaks.

Klient kannab kauba tagastamisega seotud kulud (maksimaalselt 10 eurot, vastavalt tarbijatehingute seaduse § 194 lg 4). Erijuhtudel, kui kauba tagastamise põhjuseks on tellimusele mittevastavus või defekt, võivad kulud olla hüvitatud.

Kui Klient ei ole pärast kauba kättesaamist seda määratud aja jooksul pakiautomaadist kätte võtnud ja saadetis on tagasi saadetud, hüvitab Avangard LAW Kliendile tellimuse maksumuse, arvestades postiteenuse täielikku hinda (saatmine Kliendile ja tagasisaatmine).

Kliendil tuleb teatada soovist kaup tagastada hiljemalt 14 päeva jooksul alates selle kättesaamisest e-posti aadressile: info@avangardlaw.ee. Kauba tagastamise avalduses tuleb märkida Kliendi nimi, tellimuse number, toote nimetus ja tagastamise põhjus. Avalduse vorm on saadaval aadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/103012014001. Avangard LAW hüvitab Kliendile summa pärast tagastatud kauba kontrollimist hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Klient peab kauba tagastama hiljemalt 14 päeva jooksul alates avalduse esitamisest või tõendama kauba üleandmist vedajale samal perioodil. Avangard LAW võib keelduda tagasimaksetest, kuni asi, mis on tehingu esemeks, on tagasi saadetud, või kuni Klient esitab tõendid kauba tagasisaatmise kohta, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem. Kui Klient on selgelt valinud muu kui kõige odavam standardne kauba kättetoimetamise viis, ei ole Avangard LAW kohustatud hüvitama Kliendile kulusid, mis ületavad standardse kättetoimetamise kulutusi. Avangard LAW-l on õigus tehing tühistada ja nõuda Kliendilt kauba tagastamist, kui veebisaidil on ekslikult näidatud kauba hind oluliselt alla turuhinna.

Tooted defektiga

Vastavalt lepingutingimustele vastutab Avangard LAW Kliendile müüdud kauba mittevastavuse või defektide eest, mis olid olemas kauba üleandmise ajal või mis avastati 14 päeva jooksul pärast kauba üleandmist Kliendile. Esimese kuue päeva jooksul pärast kauba üleandmist Kliendile eeldatakse, et defektid olid olemas juba kauba üleandmise ajal. Selle eelduse ümberlükkamine on Avangard LAW kohustus. Kui ilmnevad defektid, peab Klient teavitama veebipoodi hiljemalt 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest, saates e-kirja aadressile info@avangardlaw.ee. Avangard LAW ei vastuta defektide eest, mis ilmnevad pärast kauba üleandmist Kliendile. Kui veebipoest ostetud kaupal on defekte, mille eest vastutab veebipood, siis vahetab vee

bipood defektse toote välja. Kui toodet ei saa asendada, hüvitab veebipood Kliendile kõik tehingu raames tehtud kulud. Avangard LAW vastab Kliendi kirjalikule kaebusele 15 päeva jooksul. Pakendi seisund ei ole defekt. Kõik kaubad kontrollitakse enne saatmist defektide ja rikutud pitserite suhtes, kui kauba pakendil pole garantii pitserit.